Skip to main content

Wat doet een HVAC-machinebouwer?

  • Berton

Een werktuigbouwkundig ingenieur die gespecialiseerd is in verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) wordt een werktuigbouwkundig ingenieur HVAC genoemd. De ingenieur houdt toezicht op het ontwerp, de installatie en de werking van systemen die binnenruimtes verwarmen, koelen en ventileren. Een mechanisch ingenieur voor HVAC heeft doorgaans expertise op het gebied van mechanische, elektrische en loodgieterij en is bekend met bouwvoorschriften en internationale normen voor HVAC-apparatuur.

Een mechanische HVAC-ingenieur optimaliseert de luchtkwaliteit binnenshuis door de temperatuur, vochtigheid en luchtstroom in een gebouw, een gebouwencomplex of een enkele ruimte te regelen. Verwarmings- en koelsystemen maken binnenruimtes comfortabeler. Ventilatieapparatuur voorkomt dat lucht oud wordt en verwijdert geuren.

Ingenieurs plannen meestal nieuwe projecten voor hun klanten. Dit betekent het creëren van een stapsgewijze volgorde van alle taken die nodig zijn om een ​​project te voltooien. Een werktuigbouwkundige HVAC kan bijvoorbeeld een plan ontwikkelen voor het ontwerpen en installeren van een nieuw HVAC-systeem.

Tijdens de ontwerpfase selecteert en adviseert de ingenieur de HVAC-componenten die in het project moeten worden gebruikt. Maten en belastingen worden berekend voor pompen, leidingen en andere apparatuur. Een voorgestelde lay-out is ontwikkeld voor het gehele systeem, inclusief eventueel leidingwerk en leidingen. Schema's of tekeningen zijn opgesteld om de apparatuur en het systeem in detail te tonen. De ingenieur maakt kostenramingen om te bepalen hoeveel het project zal kosten.

Een werktuigbouwkundige HVAC beheert de installatie van de apparatuur om ervoor te zorgen dat de apparatuur wordt geplaatst en aangesloten in overeenstemming met het ontwerpplan. Prestatietests worden uitgevoerd om te bevestigen dat het nieuwe systeem correct werkt. De ingenieur ontwikkelt ook een schema voor regelmatig onderhoud van de HVAC-apparatuur.

Sommige klanten hebben specifieke ruimtes in hun gebouwen nodig om gespecialiseerde HVAC-systemen te hebben. Een voorbeeld is een ruimte met veel actieve computers. Computers geven warmte af wanneer ze werken. Een mechanisch ingenieur voor HVAC zou een apart koelsysteem voor deze ruimte ontwerpen om ervoor te zorgen dat het niet oververhit raakt en daarbij de computers verpest.

Klanten met bestaande HVAC-systemen kunnen een HVAC-mechanisch ingenieur inhuren om een ​​prestatie-evaluatie te doen. Dit omvat het inspecteren van het HVAC-systeem, het testen van apparatuur en het controleren van bedrijfsgegevens en onderhoudsrecords. De ingenieur beveelt opties aan om de prestaties van bestaande systemen te verbeteren en de energiekosten te verlagen.

Mechanische technici van HVAC moeten bekend zijn met lokale bouwvoorschriften en industriële normen. De American Society of Heating, Refrigeration and Air-Engine Engineers (ASHRAE) publiceert normen en richtlijnen voor de HVAC-industrie in de Verenigde Staten. Andere landen kunnen hun eigen normen hebben of de ASHRAE-normen volgen.