Skip to main content

Wat is een erfpacht?

  • Everley

Een erfpachtovereenkomst is een erfpachtovereenkomst op lange termijn waarbij de eigenaar die de grond bezit, deze gedurende een bepaalde periode aan een huurder verhuurt. Tijdens de huurperiode is de huurder dan verantwoordelijk voor elke bouwconstructie op het terrein. Het land blijft eigendom van de eigenaar en de verbeteringen die door de huurder zijn aangebracht, kunnen de waarde van het land voor de eigenaar verhogen. Huurders kunnen een erfpacht kiezen om een ​​bedrijf te starten om de extra kosten voor het kopen van grond te verwijderen.

Alle eigenaren van onroerend goed zoeken naar onroerend goed dat in de loop van de tijd in waarde kan stijgen. Een erfpacht is zo'n manier om dit te bereiken, en het doet dit op een hands-off manier voor de eigenaar van het land. In een dergelijke huurovereenkomst brengt de huurder in wezen alle wijzigingen op het land aan terwijl de huur van kracht is, en de verbeteringen aan het onroerend goed, die de huurder helpen zijn of haar bedrijf te runnen, kunnen er ook voor zorgen dat de waarde van de grond stijgt de eigenaar.

De typische periode voor een erfpacht is ongeveer 10 jaar, hoewel deze kan variëren van slechts een paar jaar tot wel 99 jaar. Bij het aangaan van de huurovereenkomst bepalen de grondeigenaar en de huurder hoeveel huur de huurder moet betalen om de grond tijdens de huurperiode te gebruiken. Wanneer de huurovereenkomst eindigt, keert het land terug naar de oorspronkelijke eigenaar, samen met alles wat op het land is gebouwd, tenzij anders bepaald.

Op deze manier ontvangt de grondeigenaar niet alleen het voordeel van de huur van de huurder, maar kan hij ook profiteren van de verbeteringen aan de grond die zijn waarde hebben verhoogd. Deze verhoogde waarde kan worden gerealiseerd als de eigenaar ervoor kiest om de grond te verkopen of door te geven aan toekomstige generaties. Voor de huurder kan de overeenkomst voordelig zijn als een relatief goedkoop alternatief voor het kopen van land, vooral omdat de meeste erfpachtovereenkomsten door de huurder worden gekocht met de bedoeling een bedrijf op het land te starten.

Beide kanten van de overeenkomst moeten rekening houden met enkele nadelen van een erfpacht. Voor de grondeigenaar zou het aangaan van een erfpacht de verkoop van de grond onmogelijk maken zolang de erfpacht bestaat. Bovendien zou elke waardestijging van de grond worden weerspiegeld in de inkomstenbelasting. De onbuigzaamheid van de huurovereenkomst is ook een probleem voor de huurders, evenals het feit dat ze geen financieel voordeel zullen halen uit de verbeteringen aan het land.